Šta je Heritage Guide?

Heritage Guide je mobilna platforma za kulturu i turizam. Mi pomažemo razvoj kulturnog turizma stvaranjem dostupnog sadržaja o kulturnom nasleđu u multimedijalnom formatu i činimo ga dostupnim na mobilnim telefonima korisnika i time omogućavamo strateško partnerstvo institucijama i organizacijama da u digitalnoj eri ostvare kontakt sa svojom ciljnom grupom. Povezujemo...

Heritage Guide je mobilna platforma za kulturu i turizam. Mi pomažemo razvoj kulturnog turizma stvaranjem dostupnog sadržaja o kulturnom nasleđu u multimedijalnom formatu i činimo ga dostupnim na mobilnim telefonima korisnika i time omogućavamo strateško partnerstvo institucijama i organizacijama da u digitalnoj eri ostvare kontakt sa svojom ciljnom grupom. Povezujemo...


Heritage Guide je mobilna platforma za kulturu i turizam. Mi pomažemo razvoj kulturnog turizma stvaranjem dostupnog sadržaja o kulturnom nasleđu u multimedijalnom formatu i činimo ga dostupnim na mobilnim telefonima korisnika i time omogućavamo strateško partnerstvo institucijama i organizacijama da u digitalnoj eri ostvare kontakt sa svojom ciljnom grupom.

Povezujemo priče, interesantna mesta i ljude i to na najdirektniji način i putem mobilnih uređaja – telefona i tableta.

Heritage Guide prepoznata je kao vodeća platforma za kulturne destinacije i druge turističke atrakcije. Omogućavamo širokoj publici pristup kolekcijama muzeja ili galerija ili vođenja kroz stalne ili povremene izložbe, činimo dostupnim svako umetničko delo na javnom prostoru pa kreiramo ture za šetnju gradovima i upoznavanju znamenitosti, na njihovim mobilnim uređajima. Podrška za čitav niz multimedijalnih opcija; prilagođene mape; višejezični sadržaj koji će obogatiti doživljaj vašeg muzeja ili galerije u zatvorenom kao i za sve znamenitosti na otvorenom prostoru – spomenici, nepokretno kulturno blago, istorijska mesta, memorijali…

                                                                

    Vođenje posetilaca kroz realne prostore

Uvodimo interaktivne mape kako bismo posetiocima omogućili da pronađu vredne eksponate na izložbi . Korisne su narocito za otvorene prostore  kao mape sa GPS – om za dolazak na lokaciju. Koristimo QR code ili Beacon’s tehnologiju.

 

    Pružite najnovije informacije

Nudimо jedinstvenu veb  i mоbilnu aplikaciju kоja se ažurira u realnоm vremenu. Vaša muzejska aplikacija nikada ne zastareva; akо se izlоžba prоmeni ili premešta, ažuriranja aplikacije su u realnоm vremenu.

                                                                            

     Digitalizacija arhivske građe i savremeni metodi interpretacije

Pružite svоjim pоsetiоcima prilagоđene mape, fоtоgrafije, videо zapise, audiо i druge mоgućnоsti za interakciju sa ekspоnatima na izlоžbi. Pomažemo vam u kreiranju sadržaja, nudimo vam radionice za interpretaciju kulturnog nasleđa na kojim dobijate obuku za uobličavanje arhivske građe na savremen način za promociju na aplikacijama i digitalnim medijima. Na raspolaganju je i naš tim za pisanje i produkciju multijezičkog sadržaja i tim za digitalizaciju arhivske građe.

 

       Ekonomičnosti koje vam doprinosimo

Iskoristite ekonomičnost koje donose tehnologije kreiranjem sadržaja na našoj platformi i ne samo da ga činite široko dostupnim, nego povećavate interesovanje i posetu kulturnoj instituciji, a sa druge strane oslobodićete se sa poslovima organizacije dočeka posetilaca i organizacijom stručnih vođenja sa vodičima na stranim jezicima.

                                                                             

        Prikupite dragocene podatke

Mobilna aplikacija Heritage Guide pruža dragocenu analitiku u realnom vremenu o vašim posetiocima i omogućavaju vam da kreirate ankete posetilaca muzeja za trenutne povratne informacije.