13. Vođa najveće seobe Srba

Patrijarh Arsenije III Čarnojević je predvodio veliku seobu Srba 1690. godine kada je, pod pritiskom Osmanlija, narod bio prisiljen da napusti svoja ognjišta na području današnje južne Srbije, Kosova i severne Makedonije, i krene na put dug gotovo 1000 kilometara. Bila je to najveća seoba srpskog naroda.

  • Patrijarh Arsenije III Čarnojević je predvodio veliku seobu Srba 1690. godine kada je, pod pritiskom Osmanlija, narod bio prisiljen da napusti svoja ognjišta na području današnje južne Srbije, Kosova i severne Makedonije, i krene na put dug gotovo 1000 kilometara. Bila je to najveća seoba srpskog naroda.

Galerija: