Arhitectura de Lepenski Vir

Din perioada cea mai timpurie Proto-Lepenski Vir provin rămăşiţele câtorva locuinţe situate imediat pe mal, la distanţă de la 8m până la 12m Din perioada Lepenski Vir I şi II provine un număr semnificativ mai mare de locuinţe. Din cauza pantei terenului, în perioada I partea din spate a locuinţei...

© Lepenski vir

  • Din perioada cea mai timpurie Proto-Lepenski Vir provin rămăşiţele câtorva locuinţe situate imediat pe mal, la distanţă de la 8m până la 12m
  • Din perioada Lepenski Vir I şi II provine un număr semnificativ mai mare de locuinţe. Din cauza pantei terenului, în perioada I partea din spate a locuinţei este îngropată în suport nisipos, în timp ce în perioada II locuinţele sunt construite pe terasele zidite dedesub cu blocuri din piatră. Mărimea lor a variat de la 5,5 m2 până la 40m2

Copy link
Powered by Social Snap