01. O muzeju

Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta u Beogradu ima značajnu ulogu baštinjenja i očuvanja kompleksne građe, koja kao prava riznica govori o razvoju farmacije kao struke i kao nauke na prostoru Balkana Ukazuje na značajan uticaj apoteka – zdravstvenih ustanova iz kojih se razvijala ne samo zdravstvena kultura...

  • Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta u Beogradu ima značajnu ulogu baštinjenja i očuvanja kompleksne građe, koja kao prava riznica govori o razvoju farmacije kao struke i kao nauke na prostoru Balkana
  • Ukazuje na značajan uticaj apoteka – zdravstvenih ustanova iz kojih se razvijala ne samo zdravstvena kultura već i kultura u širem smislu. U prilog tome su materijalni dokazi koji potvrđuju da su apoteke često bile jedina mesta gde se upražnjavala književnost i muzika kao kulturni događaj.

Galerija: