03. Dr. Andrija Mirković

Dr. Andrija Mirković  (1894 – 1970) bio je profesor na Farmaceutskom fakultetu. Izuzetno je značajan jer je inicirao formiranje Muzeja za istoriju farmacije na Farmaceutskom fakultetu i dao je veliki doprinos razvoju istorije farmacije Kao osnova služila je zbirka farmaceutskih starina koje je sam prikupio sa ciljem da ukaže na...

  • Dr. Andrija Mirković  (1894 – 1970) bio je profesor na Farmaceutskom fakultetu. Izuzetno je značajan jer je inicirao formiranje Muzeja za istoriju farmacije na Farmaceutskom fakultetu i dao je veliki doprinos razvoju istorije farmacije
  • Kao osnova služila je zbirka farmaceutskih starina koje je sam prikupio sa ciljem da ukaže na istoriju razvoja zdravstvene kulture kod nas. Bio je prvi honorarni nastavnik predmeta Istorija farmacije na Farmaceutskom fakultetu

Galerija: