04. Dr. Vojislav Marjanović

Vojislav Marjanović (1905 – 1981) je osnivač Sekcije za istoriju medicine i farmacije Srpskog lekarskog društva 1950. godine čiji je sekretar bio petnaest godina Bio je osnivač Sekcije za istoriju farmacije Farmaceutskog društva Srbije, čiji je sekretar bio dvadeset tri godine, a kasnije i predsednik Vojislav Marjanović je dao veliki...

  • Vojislav Marjanović (1905 – 1981) je osnivač Sekcije za istoriju medicine i farmacije Srpskog lekarskog društva 1950. godine čiji je sekretar bio petnaest godina
  • Bio je osnivač Sekcije za istoriju farmacije Farmaceutskog društva Srbije, čiji je sekretar bio dvadeset tri godine, a kasnije i predsednik
  • Vojislav Marjanović je dao veliki doprinos u oblasti istorije farmacije.

Galerija: