05. Dr. Dragan Stupar

Dragan Stupar (1937 – 2017)  je prvi redovni profesor predmeta Istorija farmacije sa etikom. Njegova doktorska teza predstavlja originalnu studiju vojne farmacije koja je bogata raznovrsnim do tada neobjavljenim arhivskim podacima jasno izloženim i preglednim, prvu te vrste kod nas Bio je rukovodilac više projekata u sanitetskoj upravi Oružanih snaga...

  • Dragan Stupar (1937 – 2017)  je prvi redovni profesor predmeta Istorija farmacije sa etikom. Njegova doktorska teza predstavlja originalnu studiju vojne farmacije koja je bogata raznovrsnim do tada neobjavljenim arhivskim podacima jasno izloženim i preglednim, prvu te vrste kod nas
  • Bio je rukovodilac više projekata u sanitetskoj upravi Oružanih snaga Jugoslavije. Paralelno je radio i na Farmaceutskom fakultetu, da bi po završetku vojnog staža, potpuno se posvetio fakultetskoj nastavi i rukovođenju Muzejem za istoriju farmacije

Galerija: