06. Higija

U grčkoj mitologiji kćerka Asklepija (Eskulapa) bila je Higija- boginja zdravlja i zaštitnica apotekara. Na grčkom jeziku njeno ime znači: lečiti, doneti zdravlje, pa je zato smatrana zaštitnicom ili personifikacijom zdravlja Ime joj je sačuvano do danas u reči- higijena. Higijenom označavamo niz mera vezanih uz čistoću i red koje...

  • U grčkoj mitologiji kćerka Asklepija (Eskulapa) bila je Higija- boginja zdravlja i zaštitnica apotekara. Na grčkom jeziku njeno ime znači: lečiti, doneti zdravlje, pa je zato smatrana zaštitnicom ili personifikacijom zdravlja
  • Ime joj je sačuvano do danas u reči- higijena. Higijenom označavamo niz mera vezanih uz čistoću i red koje osiguravaju zdravlje i kao takva deo je preventivne medicine
  • Pred vama se nalazi reljef HIGIJA, autora Mihalja Kara iz 1931.godine. Ovaj reljef je namenski naručen kao ukras za fasadu apoteke mr Andrije Mirkovića koju je otvorio u Novom Sadu
  • Simboli koji se vežu uz Higiju jesu zmija i voda.

Galerija: