08. Apotekarske stojnice

Stojnica je vrsta posude koja se u apotekama koristi za čuvanje sirovina za izradu preparata. Proizvodile su se od različitih materijala, različitih veličina i oblika (staklo, porcelan, keramika, drvo). U zavisnosti od vrste sirovine, bira se materijal od koga se izrađuje stojnica Karakteristika svake stojnice je signatura na kojoj je...

  • Stojnica je vrsta posude koja se u apotekama koristi za čuvanje sirovina za izradu preparata. Proizvodile su se od različitih materijala, različitih veličina i oblika (staklo, porcelan, keramika, drvo). U zavisnosti od vrste sirovine, bira se materijal od koga se izrađuje stojnica
  • Karakteristika svake stojnice je signatura na kojoj je ispisan naziv sadržaja i praktično predstavlja ime stojnice. Signature su se u prošlosti veoma pažljivo i ručno izrađivale. Prema signaturi se moglo odrediti iz koje apoteke potiče stojnica
  • Muzej poseduje zbirku oko 1000 stojnica, različitih oblika, veličina i od svih vrsta materijala. Posebnost čini podzbirka stojnica iz prve državne apoteke pod nazivom Pravitelstvena apoteka, koja je 1836. godine otvorena u Kragujevcu, a 1842. godine preseljena u Beograd
  • Iz zbirke Apotekarske stojnice izdvajaju se i stojnice od stakla, kao najstarije sačuvane. Potiču iz apoteke „Kod zlatnog orla“ koja se nalazila u Petrovaradinu, a prema Iliji Savkovu otvorena je još davne 1764. godine.

Galerija: