09. Ručne vage

Iz kolekcije muzeja predstavljamo ručnu vagu, koja po modelu spada u terazije. Veštinu merenja ručnom vagom u prošlosti je imao svaki apotekar Sam naziv instrumenta upućuje nas na ruke, tj. šake. Vaga se postavi na srednji prst jedne šake, dok se drugom na jedan tas postavi teg, a na drugi...

  • Iz kolekcije muzeja predstavljamo ručnu vagu, koja po modelu spada u terazije. Veštinu merenja ručnom vagom u prošlosti je imao svaki apotekar
  • Sam naziv instrumenta upućuje nas na ruke, tj. šake. Vaga se postavi na srednji prst jedne šake, dok se drugom na jedan tas postavi teg, a na drugi supstanca koja se meri. Veština je izražena u preciznosti i mirnoći šake, što se postiže vežbanjem i potpunom koncentracijom na merenje.

Galerija: