10. Apotekarski pribor

U laboratoriumu apoteke uglavnom su se koristile posude od stakla i keramike, ponešto je bilo od metala. Mogle su se tu videti menzure, čaše, retorte različitih veličina, boce, tarionici, špatule, kašike, štapići, levci, kondenzatori, prese i drugo posuđe Uz posuđe mogle su se videti i manje aparature koje su imale...

  • U laboratoriumu apoteke uglavnom su se koristile posude od stakla i keramike, ponešto je bilo od metala. Mogle su se tu videti menzure, čaše, retorte različitih veličina, boce, tarionici, špatule, kašike, štapići, levci, kondenzatori, prese i drugo posuđe
  • Uz posuđe mogle su se videti i manje aparature koje su imale svoju funkciju u izradi lekova i ostalih proizvoda. Oprema se poručivala najčešće iz kataloga firme Herman Štajnbuh (Hermann Steinbuch vorm F.A. Wolf & Söhne) sa sedištem u Beču i filijalama u Budimpešti i Varšavi

Galerija: