11. Car Jovan Nenad

Godine 1526. dok je veliki deo današnje Vojvodine bio pod vlašću Osmanlija na severozapadu Vojvodine, pojavio se misteriozni čovek sa crnim belegom koji se protezao celom desnom stranom tela Svojom harizmom i čudnovatim pričama koje su ga pratile prikupio je oko sebe veliku vojsku od 15.000 ratnika, a u jednom...

  • Godine 1526. dok je veliki deo današnje Vojvodine bio pod vlašću Osmanlija na severozapadu Vojvodine, pojavio se misteriozni čovek sa crnim belegom koji se protezao celom desnom stranom tela
  • Svojom harizmom i čudnovatim pričama koje su ga pratile prikupio je oko sebe veliku vojsku od 15.000 ratnika, a u jednom trenutku odlučio da sam sebe proglasi za cara. Ime mu je bilo Jovan Nenad.

Galerija: