11. Stare i retke knjige

Posebno izdvajamo primerke retkih sačuvanih knjiga koji potiču sa polovine 16. i početka 17 veka: Najstarija knjiga potiče iz 1547.godine i predstavlja Rielov (Ruellii Dionysio Corronio) prikaz Dioskoridovog dela De materia medica Grčki naučnik Pedanius Deoscorides iz 1.veka smatra se osnivačem ili ocem farmalogije i botanike. U svom delu De...

  • Posebno izdvajamo primerke retkih sačuvanih knjiga koji potiču sa polovine 16. i početka 17 veka: Najstarija knjiga potiče iz 1547.godine i predstavlja Rielov (Ruellii Dionysio Corronio) prikaz Dioskoridovog dela De materia medica
  • Grčki naučnik Pedanius Deoscorides iz 1.veka smatra se osnivačem ili ocem farmalogije i botanike. U svom delu De materija medica u 5 knjiga opisuje biljke sa svojim terapeutskim svojstvima.  (Anarzabei, de Medica Materia Libri Sex, Ioanne Revellio Suefsionenfi interprete. Pedanii Dioscoridis. Epitaphium Ioannis Ruellii Dionysio Corronio authore).
  • Druge dve knjige takođe predstavljaju vrste botaničkih enciklopedija i digitalizovane primerke možete pregledati na sledećem linku:
  • https://претражива.срб/преглед/фармацеутски-факултет

Galerija: