12. Ženski akt

Uporedo sa pejzažima Sava Šumanović slika i aktove. U periodu 1932. do 1934. godine on radi ciklus koji je kasnije nazvan „Crnke iz Pariza“, ciklus od tridesetak aktova nastalih po skicama koje je Šumanović doneo iz Pariza „Sedeći ženski akt“ ili kako je Šumanović kaže „U vrtu“, jedini je akt...

  • Uporedo sa pejzažima Sava Šumanović slika i aktove. U periodu 1932. do 1934. godine on radi ciklus koji je kasnije nazvan „Crnke iz Pariza“, ciklus od tridesetak aktova nastalih po skicama koje je Šumanović doneo iz Pariza
  • „Sedeći ženski akt“ ili kako je Šumanović kaže „U vrtu“, jedini je akt iz ovog ciklusa u prirodi

Galerija: