13. Kraj šumarka

Godine 1935. Sava Šumanović slika kompoziciju velikog formata, sa pet aktova „Kraj šumarka“ „Kraj šumarka“, ulje na platnu iz 1935. godine.Pet ženskih figura u eksterijeru. Svi modeli koje je Sava Šumanović imao u Parizu kao i jedini model iz Šida predstavljeni su na pažljivo aranžiranoj sceni-pozornici na obali. Centralno mesto...

  • Godine 1935. Sava Šumanović slika kompoziciju velikog formata, sa pet aktova „Kraj šumarka“
  • „Kraj šumarka“, ulje na platnu iz 1935. godine.Pet ženskih figura u eksterijeru. Svi modeli koje je Sava Šumanović imao u Parizu kao i jedini model iz Šida predstavljeni su na pažljivo aranžiranoj sceni-pozornici na obali. Centralno mesto zauzima Kiki u njenoj senzualnoj pozi sa slike „Jutro“, naslikane 1929. godine u Parizu

Galerija: