14. Kupačice

U stalnoj postavci Galerije uvek možete videti četrnaest velikih formata, koji pripadaju ciklusu „Šidijanki“(„Kupačica“).To je samo deo slika iz ovog ciklusa, koji se čuva u Galeriji Sve slike sadrže različit broj aktova:jedan, dva, tri, pet i sedam. Ciklus je započeo slikama sa jednim aktom, da bi postepeno povećavao dimenzije slika...

  • U stalnoj postavci Galerije uvek možete videti četrnaest velikih formata, koji pripadaju ciklusu „Šidijanki“(„Kupačica“).To je samo deo slika iz ovog ciklusa, koji se čuva u Galeriji
  • Sve slike sadrže različit broj aktova:jedan, dva, tri, pet i sedam. Ciklus je započeo slikama sa jednim aktom, da bi postepeno povećavao dimenzije slika i istovremeno uvećavao broj aktova ( na najvećim formatima raspoređeno je pet ili sedam aktova )
  • Figure su predstavljene kako stoje, sede ili leže. Uhvaćene u pokretu. Za svoje Šidijanke, Sava Šumanović pronalazi inspiraciju kod poznatih majstora akta Rubensa, Engra, Manea ali i u antičkim figurama kao i kod renesansnih majstora

 

Galerija: