15. Triptih Beračice

Jedan od čestih motiva u periodu između 1938 i 1942. godine jesu radovi u vinogradu.Na široko postavljenim predelima-vinogradu, mi prepoznajemo ljude kako rade: prskaju vinograd, beru grožđe, nose teške korpe grožđa Pred sam kraj života Šumanović počinje da radi novi ciklus.Ne znamo u kom pravcu bi ovaj ciklus dalje išao...

  • Jedan od čestih motiva u periodu između 1938 i 1942. godine jesu radovi u vinogradu.Na široko postavljenim predelima-vinogradu, mi prepoznajemo ljude kako rade: prskaju vinograd, beru grožđe, nose teške korpe grožđa
  • Pred sam kraj života Šumanović počinje da radi novi ciklus.Ne znamo u kom pravcu bi ovaj ciklus dalje išao i da li bi se dalje razvijao, da smrt nije prekinula našeg umetnika

Galerija: