17. Najstariji prikaz Novog Sada

Mnogo je različitih prikaza jednog grada, ali samo je jedan najstariji. Pred Vama je najstarija poznata likovna predstava Novog Sada, sa njegovih sedam gradskih crkava, zgradom episkopske rezidencije, Petrovaradinskom tvrđavom i delom mostobrana.

  • Mnogo je različitih prikaza jednog grada, ali samo je jedan najstariji. Pred Vama je najstarija poznata likovna predstava Novog Sada, sa njegovih sedam gradskih crkava, zgradom episkopske rezidencije, Petrovaradinskom tvrđavom i delom mostobrana.

Galerija: