18. Pejzaži

Tokom poslednje decenije Sava Šumanović je naslikao 600 dela od kojih su 219 pejzaži, danas deo likovne zbirke Galerije Tokom 1928.godine nastaju prve slike predela iz okoline Šida „Sremske krajine“, ciklus kojim beleži jedinstvenu atmosferu i svetlost zavičaja. Kada je zauvek napustio Pariz doneo je u Šid nekoliko pejzaža koji...

  • Tokom poslednje decenije Sava Šumanović je naslikao 600 dela od kojih su 219 pejzaži, danas deo likovne zbirke Galerije
  • Tokom 1928.godine nastaju prve slike predela iz okoline Šida „Sremske krajine“, ciklus kojim beleži jedinstvenu atmosferu i svetlost zavičaja. Kada je zauvek napustio Pariz doneo je u Šid nekoliko pejzaža koji će biti okosnica njegovog daljeg rada u Šidu

Galerija: