18. Velosiped

Pre izuma motocikla, automobila i aviona biciklisti su vožnjom na brzoj dvokolici dostizali najveću brzinu kretanja čoveka. Prvi bicikli koji su pokretani pedalama montiranim na prednjem točku pojavili su se 1861. u Francuskoj Bili su izrađeni od metala, prednji točak je bio daleko veći od zadnjeg, koji je pritom bio...

  • Pre izuma motocikla, automobila i aviona biciklisti su vožnjom na brzoj dvokolici dostizali najveću brzinu kretanja čoveka. Prvi bicikli koji su pokretani pedalama montiranim na prednjem točku pojavili su se 1861. u Francuskoj
  • Bili su izrađeni od metala, prednji točak je bio daleko veći od zadnjeg, koji je pritom bio pomičan i služio za upravljanje biciklom. Zvao se velosiped i u jedan primerak upravo gledate

Galerija:
Copy link
Powered by Social Snap