19. Plesni redovi

Balovi su u 19. veku bili najpopularniji vid druženja među građanstvom. Na njima su kavaljeri svoju naklonost prema damama pokazivali upisujući svoje ime za ples u plesni red – dekorativnu knjižicu, svojevrsni plesni redosled.

  • Balovi su u 19. veku bili najpopularniji vid druženja među građanstvom. Na njima su kavaljeri svoju naklonost prema damama pokazivali upisujući svoje ime za ples u plesni red – dekorativnu knjižicu, svojevrsni plesni redosled.

Galerija: