19. Plesni redovi

Plesni redovi koji se nalaze u vitrini br 59 pod rednim brojevima 13-17 su dekorisane minijaturne knjižice sa olovkom koje su dame nosile oko ruke tokom bala. U njih su kavaljeri upisivali svoje ime i tako „rezervisali“ za sebe određeni ples sa damom za koju su bili zainteresovani Ples se...

  • Plesni redovi koji se nalaze u vitrini br 59 pod rednim brojevima 13-17 su dekorisane minijaturne knjižice sa olovkom koje su dame nosile oko ruke tokom bala. U njih su kavaljeri upisivali svoje ime i tako „rezervisali“ za sebe određeni ples sa damom za koju su bili zainteresovani
  • Ples se izvodio prema utvrđenom redu i programu. Smatralo se sramnim da devojka sedi tokom bala. Istovremeno mnoge majke su često trošile poslednju paru za raskošnu haljinu svoje kćeri, jer je to bila prilika da se dopadne poželjnom mladoženji

Galerija:
Copy link
Powered by Social Snap