21. Trem

Trem je natkriveni deo kuće, koji se najčešće javlja sa duže, dvorišne strane kuće. Kuće u Sremu pored trema na dvorišnoj strani imaju i trem sa ulične strane. Stubovi trema obično su od drveta kod starijih kuća, a kod novijih se grade od cigle Bogata dekoracija stubova i ograde trema...

  • Trem je natkriveni deo kuće, koji se najčešće javlja sa duže, dvorišne strane kuće. Kuće u Sremu pored trema na dvorišnoj strani imaju i trem sa ulične strane. Stubovi trema obično su od drveta kod starijih kuća, a kod novijih se grade od cigle
  • Bogata dekoracija stubova i ograde trema posebno je karakteristična za šumovite delove Srema, a prisutna je, mada u manjoj meri, i u ostalim krajevima. Trem je pored svojih esteskih vrednosti izraženih u dekorativnoj obradi drveta, imao i važnu komunikacijsku ulogu u svakodnevnom životu porodice na selu

Galerija:
Copy link
Powered by Social Snap