21. Trem

Trem je natkriveni deo kuće, koji se najčešće javlja sa duže, dvorišne strane kuće. On je pored svojih esteskih vrednosti izraženih u dekorativnoj obradi drveta, imao i važnu komunikacijsku ulogu u svakodnevnom životu porodice na selu.

  • Trem je natkriveni deo kuće, koji se najčešće javlja sa duže, dvorišne strane kuće. On je pored svojih esteskih vrednosti izraženih u dekorativnoj obradi drveta, imao i važnu komunikacijsku ulogu u svakodnevnom životu porodice na selu.

Galerija: