23. Devojački sanduk

Elementi pokućstva, kao i uređenje kuće u celini, uvek su sadržali više značenja i vrednosti od svoje upotrebne funkcije. Na taj način, predmet poput drvenog sanduka, koji je služio prvenstveno za odlaganje i čuvanje stvari, bio je simbol položaja žene u porodici i njenog identiteta U tradicionalnoj seoskoj zajednici, svakoj...

  • Elementi pokućstva, kao i uređenje kuće u celini, uvek su sadržali više značenja i vrednosti od svoje upotrebne funkcije. Na taj način, predmet poput drvenog sanduka, koji je služio prvenstveno za odlaganje i čuvanje stvari, bio je simbol položaja žene u porodici i njenog identiteta
  • U tradicionalnoj seoskoj zajednici, svakoj devojci još od malih nogu, sakupljana je i pripremana devojačka sprema, to jest štafir. Tokom svadbenih svečanosti štafir se prenosio u mladoženjinu kuću u devojačkom sanduku. Ovim činom nevesta je postajala član mladoženjine porodice

Copy link
Powered by Social Snap