26. Ćurčije

Danas mnogi ne znaju šta ćurčija pravi, a nekada je bilo nezamislivo dočekati zimu bez proizvoda ovih majstora. Njihov zanat je poznat i kao kožuharski ili krznarski. Možda sada možete pretpostaviti šta ćurčija pravi?

  • Danas mnogi ne znaju šta ćurčija pravi, a nekada je bilo nezamislivo dočekati zimu bez proizvoda ovih majstora. Njihov zanat je poznat i kao kožuharski ili krznarski. Možda sada možete pretpostaviti šta ćurčija pravi?

Galerija: