26. Ćurčije

Danas mnogi ne znaju šta ćurčija pravi, a nekada je bilo nezamislivo dočekati zimu bez proizvoda ovih majstora. Njihov zanat je poznat i kao kožuharski ili krznarski. Možda sada možete pretpostaviti šta ćurčija pravi? Ćurčije prave odeću od koža i krzna. Odeća izrađena od ovčije kože sa krznom sa unutrašnje...

  • Danas mnogi ne znaju šta ćurčija pravi, a nekada je bilo nezamislivo dočekati zimu bez proizvoda ovih majstora. Njihov zanat je poznat i kao kožuharski ili krznarski. Možda sada možete pretpostaviti šta ćurčija pravi?
  • Ćurčije prave odeću od koža i krzna. Odeća izrađena od ovčije kože sa krznom sa unutrašnje strane je tipična nošnja Panonske nizije koja ima funkciju zaštite od jakih vetrova

Galerija:
Copy link
Powered by Social Snap