3. Dvoglava statueta

Da li je pred Vama realistički prikaz sijamskih blizanaca iz neolita ili neki kultni predmet? Značenje neobične  dvoglave figurine za nas je još uvek misterija

  • Da li je pred Vama realistički prikaz sijamskih blizanaca iz neolita ili neki kultni predmet? Značenje neobične  dvoglave figurine za nas je još uvek misterija

Galerija: