3. Skice za Pijani brod

Pred kraj svog drugog boravka u Parizu, 1927. godine, Sava Šumanović je naslikao čuvenu „Pijanu lađu“, remek delo koje se dana čuva u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Sava Šumanović ovim delom definiše stilove, pravce i poetike na ovim prostorima i postavlja osnovu novom stilu u srpskom slikarstvu-kolorističkom ekspresionizmu U...

  • Pred kraj svog drugog boravka u Parizu, 1927. godine, Sava Šumanović je naslikao čuvenu „Pijanu lađu“, remek delo koje se dana čuva u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Sava Šumanović ovim delom definiše stilove, pravce i poetike na ovim prostorima i postavlja osnovu novom stilu u srpskom slikarstvu-kolorističkom ekspresionizmu
  • U likovnoj zbirci  Galerije nalaze se tri pripremne skice za Pijani brod, tri neprocenjiva svedočanstva o temeljnoj i sistematičnoj, likovnoj pripremi umetnika za slikanje „Pijane lađe“
  • Veliki uspeh „Pijane lađe“ kod francuske publike i kritike podstakao je Šumanovića da se nakratko vrati u domovinu i u Beogradu priredi petu po redu samostalnu izložbu na kojoj je ugledni beogradski arhitekta, Milan Sekulić, kupio sliku, koju je kasnije ustupio Muzeju savremene umetnosti u Beogradu

Galerija: