3. Studenica ─ Donja isposnica

    Prema predanju, to je zadužbina Nemanjinog najmlađeg sina, Svetog Save. Ne postoje pisani izvori koji bi potvrdili narodno verovanje. Na starinu ovog kultnog mesta možda bi ukazivalo postojanje spratne konstrukcije, pri čemu je podrumska prostorija korišćena kao kosturnica, što je slučaj i sa Savinom isposnicom u Karejin na...

@Ramonda_CC-BY-SA-3.0

 

 

Prema predanju, to je zadužbina Nemanjinog najmlađeg sina, Svetog Save. Ne postoje pisani izvori koji bi potvrdili narodno verovanje. Na starinu ovog kultnog mesta možda bi ukazivalo postojanje spratne konstrukcije, pri čemu je podrumska prostorija korišćena kao kosturnica, što je slučaj i sa Savinom isposnicom u Karejin na Svetoj Gori.

Početkom 17. veka hram je doživeo svoju prvu obnovu – unutrašnjost je ukrašena freskama visokog kvaliteta koje se pripisuju najdarovitijem slikaru tog doba, Georgiju Mitrofanoviću. Godine 1815. godine isposnica je ponovo obnovljena – verovatno je tada nastao konak prislonjen uz severni zid hrama tako da čini sa njim neodvojivu celinu. Četiri godine docnije, zograf iz čuvene slikarske porodice, Aleksije Lazović, delimično je obnovio živopis i naslikao ikonostas koji i danas postoji.

  • U isposnici postoji monah. Pristup je pešačkom stazom. Trajanje najmanje pola sata. Poželjan prethodni kontakt sa starešinom Studenice.