4. Sahranjivanje u neolitu

Otkrićem novih sirovina i novih načina izrade artefakata, ljudsko društvo stalno napreduje. Ipak, ono što se ne menja, od praistorije do danas, je poštovanje prema mrtvima.

  • Otkrićem novih sirovina i novih načina izrade artefakata, ljudsko društvo stalno napreduje. Ipak, ono što se ne menja, od praistorije do danas, je poštovanje prema mrtvima.

Galerija: