4. Sahranjivanje u neolitu

Otkrićem novih sirovina i novih načina izrade artefakata, ljudsko društvo stalno napreduje. Ipak , ono što se ne menja, od praistorije do danas je poštovanje prema mrtvima. Tokom neolita ljudi su svoje umrle polagali u rake u zgrčenom položaju, poput fetusa u materici Verovanje da smrt nije nešto konačno im...

  • Otkrićem novih sirovina i novih načina izrade artefakata, ljudsko društvo stalno napreduje. Ipak , ono što se ne menja, od praistorije do danas je poštovanje prema mrtvima. Tokom neolita ljudi su svoje umrle polagali u rake u zgrčenom položaju, poput fetusa u materici
  • Verovanje da smrt nije nešto konačno im nije bilo strano, pa su uz pokojnike stavljali grobne darove – posude sa hranom i pićem ili lične predmete kako bi pokojnik i na onom svetu imao sve što mu je potrebno

Galerija:
Copy link
Powered by Social Snap