5. Dolac ─ Crkva Sv. Bogorodice

Crkva posvećena Svetoj Bogorodici u selu Dolac nalazi se par kilometara južno od manastira Studenice. Po izgledu je najbliža ranohrišćanskim grobnicama ili dvospratnim kapelama sa kriptama, kakvih ima na Jadranskom primorju, pa nastanak ove crkve se može vezati za nastanak Studenice i za majstore sa primorja koji su je gradili....

@SANU

Crkva posvećena Svetoj Bogorodici u selu Dolac nalazi se par kilometara južno od manastira Studenice. Po izgledu je najbliža ranohrišćanskim grobnicama ili dvospratnim kapelama sa kriptama, kakvih ima na Jadranskom primorju, pa nastanak ove crkve se može vezati za nastanak Studenice i za majstore sa primorja koji su je gradili. Pretpostavlja se da je mogla biti podignuta krajem 12. ili početkom 13. veka

U doba despota Đurđa Brankovića, tačnije 1441/1442. godine, došlo je do obnove, o čemu svedoči delimično sačuvani fresko natpis na istočnom zidu.

Crkva je imala freske koje su fragmentarno očuvane u istočnom delu hrama. Njene freske su bile bolje očuvane krajem 19. veka, odnosno u vreme kada je Valtrović posetio crkvu. Na zidu apside je bila naslikana Bogorodica sa raširenim rukama. Sa njene desne strane je bio naslikan Arhanđel Mihailo, a sa leve Sv. Nikola. Na čeonom zidu je Hristova ikona, a u redu ispod nje je natpis koji govori o obnovi crkve