5. Humke

Humke ili tumuli su grobovi nasuti većom količinom zemlje, nastajali u pogrebnim ritualima pripadnika stepskih plemena koja su došla sa istoka. Preko 2000 je  evidentirano u jednom delu Vojvodine, ali su arheolozi do sada istražili samo nekoliko.

  • Humke ili tumuli su grobovi nasuti većom količinom zemlje, nastajali u pogrebnim ritualima pripadnika stepskih plemena koja su došla sa istoka. Preko 2000 je  evidentirano u jednom delu Vojvodine, ali su arheolozi do sada istražili samo nekoliko.

Galerija: