5. Humke

Kada je sahranjivanje u pitanju, treba pomenuti i tumule – grobove nasute većom količinom zemlje, nastajale u pogrebnim ritualima pripadnika stepskih plemena koja su došla sa istoka Oni su svoje pokojnike polagali u grob, a zatim pored tela stavljali grumen okera

  • Kada je sahranjivanje u pitanju, treba pomenuti i tumule – grobove nasute većom količinom zemlje, nastajale u pogrebnim ritualima pripadnika stepskih plemena koja su došla sa istoka
  • Oni su svoje pokojnike polagali u grob, a zatim pored tela stavljali grumen okera

Galerija:
Copy link
Powered by Social Snap