6. Ušće ─ Crkva Sv. Nikole

Crkva Svetog Nikole u Ušću, kod Kraljeva, najverovatnije je podignuta u 14. veku posvećena Svetom Nikoli. Podignuta je na groblju koje se nalazi na terenu koji se spušta ka reci Studenici, ispod puta koji vodi od Ušća do manastira Studenica. Nije poznato kada je crkva izgrađena, ni kada ni zašto...

@SANU

Crkva Svetog Nikole u Ušću, kod Kraljeva, najverovatnije je podignuta u 14. veku posvećena Svetom Nikoli. Podignuta je na groblju koje se nalazi na terenu koji se spušta ka reci Studenici, ispod puta koji vodi od Ušća do manastira Studenica. Nije poznato kada je crkva izgrađena, ni kada ni zašto je srušena. Prema narodnoj tradiciji, crkva je izgrađena u čast pomirenja Vukana i Stefana, sinova velikog župana Stefana Nemanje. Oni su se pomirili oko očevih relikvija, koje su prebačene sa Hilandara u Studenicu.

Očuvane bifore na zapadnom zidu i apse, kao i naglašena horizontalnost hrama govore o uticaju Gotika na graditelje. Živopis ove crkve je slabo sačuvan. U niši iznad vrata je poprsije Svetog Nikole, patrona crkve, ali je njegov lik danas potpuno uništen. Na delu zida severno od vrata bili su predstavljeni car Konstantin i carica Jelena. Na suprotnoj, južnoj strani zida, bila su predstavljena dva anđela. Najbolje su očuvana poprsja dva svetitelja u niši iznad ulaznih vrata: poprsja Svetih Kozme i Damjana. Kako je u manastiru Studenica postojala bolnica, pojava svetih lekara na ulazu u Crkvu Svetog Nikole mogla je biti neka vrsta objave da se na kraju srednjovekovnog puta, koji je iz Ušća pored ove crkve vodio ka manastiru Studenica, nalazi manastirska bolnica.