7. Pred proleće

Sava Šumanović zauvek napušta Pariz marta 1930. godine i vraća se u Šid.Poetika šidskog perioda najbolje se ogleda u Šumanovićevim aktovima i pejzažima Njegovo slikarsko oko je bilo poneto netaknutim sremskim predelima. Svoje pejzaže je sam Šumanović najbolje objasnio: „To je kraj koji je diktovao moj način slikanja…taj kraj i...

  • Sava Šumanović zauvek napušta Pariz marta 1930. godine i vraća se u Šid.Poetika šidskog perioda najbolje se ogleda u Šumanovićevim aktovima i pejzažima
  • Njegovo slikarsko oko je bilo poneto netaknutim sremskim predelima. Svoje pejzaže je sam Šumanović najbolje objasnio: „To je kraj koji je diktovao moj način slikanja…taj kraj i njegovo svetlo učinili su da ćete moje slike naći opet vedrim i jasnim tonovima slikane, kao što su bile na izložbi 1928 u Beogradu, a koje su bile svetlo Srema odneseno u pariski pejzaž, a sada je sve to samo primenjeno na ovaj kraj koji je uistinu takav.“

 

Galerija: