Akropolj

Akropolj je deo grada opasan bedemom sa kulama potkovičastog i pravougaonog oblika U Caričinom gradu Akropolj je predstavljao najvišu tačku grada Akropolj je bio namenski izgrađen kao sedište crkvene vlasti Na Akroplju su pronađeni ostaci velikih verskih građevina, Episkopska bazilika sa krstionicom i Episkopska palata

  • Akropolj je deo grada opasan bedemom sa kulama potkovičastog i pravougaonog oblika
  • U Caričinom gradu Akropolj je predstavljao najvišu tačku grada
  • Akropolj je bio namenski izgrađen kao sedište crkvene vlasti
  • Na Akroplju su pronađeni ostaci velikih verskih građevina, Episkopska bazilika sa krstionicom i Episkopska palata