Alžbeta Čižikova

Rođena je 1936. godine u Kovačici. Osnovnu školu je završila u Kovačici, a srednju upravnu školu u Pančevu. Radila je kao službenik. Sada je u penziji. Živi i stvara u Kovačici. Član Galerije naivne umetnosti od 1954. godine. Slikarske tehnike: ulje na platnu, crtež, pastel. Teme i motivi: žanr motiv,...

© Galerija naivne umetnosti

  • Rođena je 1936. godine u Kovačici.
  • Osnovnu školu je završila u Kovačici, a srednju upravnu školu u Pančevu. Radila je kao službenik. Sada je u penziji. Živi i stvara u Kovačici.
  • Član Galerije naivne umetnosti od 1954. godine.
  • Slikarske tehnike: ulje na platnu, crtež, pastel.
  • Teme i motivi: žanr motiv, portet, veduta, pejzaž.
  • Osnovne karakteristike stvaralaštva: prva žena naivna slikarka u staroj Jugoslaviji; na njenim pejzažima i žanr motivima veoma često srećemo suncokrete kao lajt motiv; tradicija i običaji njenog naciona čine osnovni predmet njene slikarske ikonografije.
  • U fondu GNU ima 27 slika.