Antički period

U rimskom periodu dunavska obala sa zaleđem, uključujući prostor između Peka, Timoka i Dunava, sačinjavala je jednu celinu sa specifičnim obavezama u okviru razvoja Rimskog carstva. Prvi kontakti Rimljana sa ovim prostorima bili su u vidu kaznenih ekspedicija zabeleženih u izvorima, u vezi sa upadima keltskih i drugih plemena. Međutim,...

  • U rimskom periodu dunavska obala sa zaleđem, uključujući prostor između Peka, Timoka i Dunava, sačinjavala je jednu celinu sa specifičnim obavezama u okviru razvoja Rimskog carstva. Prvi kontakti Rimljana sa ovim prostorima bili su u vidu kaznenih ekspedicija zabeleženih u izvorima, u vezi sa upadima keltskih i drugih plemena. Međutim, tek sa ratovima Marka Licinija Krasa 28. g.p.n.e, priključene su rimskoj državi oblasti buduće provincije Mezije, a to je označilo sigurnu i bitnu promenu u organizaciji života plemena koja su naseljavala ove prostore
  • Dunavska obala sa zaleđem između Save i Cibrice, kao državna ili provincijska granica, strategijski i kulturno formirala se još tokom rano-carskog perioda u vojnu i privrednu celinu

Galerija: