Arheološki lokalitet Gradina

Gradina je arheološki lokalitet koji se nalazi na jednom od vrhova planine Jelice, na nadmorskoj visini od 846 m. Na prostoru ovog nalazišta koje zauzima površinu od 20 hektara nastajala su i nestajala naselja od vremena bakarnog doba pa sve do ranog srednjeg veka U spomeničkom smislu najbogatije ostatke predstavljaju...

© N.Muzej Čačak

  • Gradina je arheološki lokalitet koji se nalazi na jednom od vrhova planine Jelice, na nadmorskoj visini od 846 m. Na prostoru ovog nalazišta koje zauzima površinu od 20 hektara nastajala su i nestajala naselja od vremena bakarnog doba pa sve do ranog srednjeg veka
  • U spomeničkom smislu najbogatije ostatke predstavljaju otkriveni bedemi, crkve i kuće iz vremena rane Vizantije, tj. vladavine Justinijana I (527-565) i njegovih naslednika