Asocijativna faza

Asocijativna faza predstavlja umetnikov stvaralački pеriоd kоji započinje 1960. i traje do 1985.godine Delimično napuštanje predmetnosti, transponovanje kompozicije, oblika, boje i forme; gde viđeno postaje samo podsticaj, nagoveštava novu etapu u Konjovićevom stvaralaštvu 1985. godine krunisano je Konjovićevo stvaralaštvo antologijskom retrospektivnom izložbom u galeriji Grand Pale u Parizu 1987. godine...

© Galerija Konjovic

  • Asocijativna faza predstavlja umetnikov stvaralački pеriоd kоji započinje 1960. i traje do 1985.godine
  • Delimično napuštanje predmetnosti, transponovanje kompozicije, oblika, boje i forme; gde viđeno postaje samo podsticaj, nagoveštava novu etapu u Konjovićevom stvaralaštvu
  • 1985. godine krunisano je Konjovićevo stvaralaštvo antologijskom retrospektivnom izložbom u galeriji Grand Pale u Parizu
  • 1987. godine Konjović izlaže u Moskvi u Galeriji Saveza likovnih umetnika SSSR