Bajrakli džamija

Bajrakli džamija je sagrađena oko 1575. godine, kao jedna od 273 džamije i mesdžida koliko ih je u tursko doba bilo u Beogradu. Nalazi se u ulici Gospodar Jevremovoj br. 11, a uz džamiju se nalazi i medresa, verska srednja škola. Krajem 18. veka nazvana je Bajrakli-džamija, po barjaku koji...

(cc) Mickey Mystique/CC BY-SA 3.0

  • Bajrakli džamija je sagrađena oko 1575. godine, kao jedna od 273 džamije i mesdžida koliko ih je u tursko doba bilo u Beogradu.
  • Nalazi se u ulici Gospodar Jevremovoj br. 11, a uz džamiju se nalazi i medresa, verska srednja škola.
  • Krajem 18. veka nazvana je Bajrakli-džamija, po barjaku koji se na njoj isticao kao znak za jednovremeni početak molitve u svim džamijama.
  • Posle obnove u 19. veku, koju su preduzeli srpski knezovi, postaje glavna gradska džamija.
  • Bajrakli džamija je zapaljena 18. marta 2004, nakon martovskih nemira na Kosovu i Metohiji, kao „odgovor“ na paljenje srpskih crkava na Kosovu. Kasnije je delimično obnovljena, i trenutno je jedina aktivna džamija u Beogradu.