Beogradska sinagoga

Sinagoga „Sukat Šalom“ („Koliba mira“) je trenutno jedina aktivna jevrejska sinagoga u Beogradu. Nalazi se u centru grada, u ulici Maršala Birjuzova br. 19. Plan za izgradnju Sinagoge je odobren 1923. godine, a sam objekat izveden u periodu od 1924. do 1929. godine. Objekat je do 1941. godine služio kao...

(cc)Matija/CC BY-SA 2.5

  • Sinagoga „Sukat Šalom“ („Koliba mira“) je trenutno jedina aktivna jevrejska sinagoga u Beogradu. Nalazi se u centru grada, u ulici Maršala Birjuzova br. 19.
  • Plan za izgradnju Sinagoge je odobren 1923. godine, a sam objekat izveden u periodu od 1924. do 1929. godine.
  • Objekat je do 1941. godine služio kao zgrada Srpsko-Jevrejske crkvene opštine Aškenaskog obreda. Nakon rata vraćen je u funkciju sinagoge namenjene obema verskim kongregacijama beogradskih Jevreja – Aškenazima i Sefardima.
  • Zgrada sinagoge je koncipirana u duhu arhitekture akademizma, sa preovlađujućim elementima neorenesanse.