Bronzano doba

Osim masovnije upotrebe bronze za izradu oružja i karakterističnog nakita, osobenost ovog perioda, koji je trajao od oko druge polovine 3. i tokom celog 2. milenijuma pre nove ere, čini i potpuno nov odnos prema kultu mrtvih Naselja su otkrivena na samo dva lokaliteta – gradina Sokolica u Ostri i...

© N.Muzej Čačak

  • Osim masovnije upotrebe bronze za izradu oružja i karakterističnog nakita, osobenost ovog perioda, koji je trajao od oko druge polovine 3. i tokom celog 2. milenijuma pre nove ere, čini i potpuno nov odnos prema kultu mrtvih
  • Naselja su otkrivena na samo dva lokaliteta – gradina Sokolica u Ostri i Slatina u Gornjoj Gorevnici, što najverovatnije ukazuje na stočarsku ekonomiju ovog perioda
  • Glavnu osobenost bronzanog doba u našem kraju čini isključivo podizanje grobnih humki, čijim je istraživanjem stvorena vrlo dobra baza za jasnije poznavanje ovog perioda