Caričin grad – Rimske terme

Terme su javna kupatila u Rimskom carstvu Pored svoje osnovne funkcije kupališta, terme predstavljaju mesta odvijanja društvenog života Terme se na Caričinom gradu sastoje iz tri dela, svalčionice, prostorije za hladno i prostorije za toplo kupanje

  • Terme su javna kupatila u Rimskom carstvu
  • Pored svoje osnovne funkcije kupališta, terme predstavljaju mesta odvijanja društvenog života
  • Terme se na Caričinom gradu sastoje iz tri dela, svalčionice, prostorije za hladno i prostorije za toplo kupanje