Caričin grad – Uvod

Arheološki lokalitet Caričin grad nalazi se na obroncima planine Radan u blizini Lebana Na ovom lokalitetu otkriveni su ostaci jednog od najvećih i najznačajnijih poznorimskih gradova u unutrašnjosti Balkana. Materijalni nalazi ukazuju na to da je grad podignut za vreme vladavine cara Justinijana I Zahvaljujući velelepnim ostacima crkvene, vojne i...

  • Arheološki lokalitet Caričin grad nalazi se na obroncima planine Radan u blizini Lebana
  • Na ovom lokalitetu otkriveni su ostaci jednog od najvećih i najznačajnijih poznorimskih gradova u unutrašnjosti Balkana.
  • Materijalni nalazi ukazuju na to da je grad podignut za vreme vladavine cara Justinijana I
  • Zahvaljujući velelepnim ostacima crkvene, vojne i civilne arhitekture, ovaj grad se poistovećuje sa Justinijanom Primom, zadužbinom koju je car Justinijan I podigao 535. godine u mestu svog rođenja

Galerija: