Caričin grad

Caričin Grad podigao je car Justinijan 535. godine. Na prostoru grada otkrivene su mnogobrojne crkve, javne građevine, kao i ostaci vodovoda i kanalizacije Za ostatke ovog grada veruje se da odgovaraju istorijskoj Justinijani Primi, zadužbini cara Justinijana u mestu gde je rođen Život u gradu trajao je veoma kratko, osamdeset...

  • Caričin Grad podigao je car Justinijan 535. godine.
  • Na prostoru grada otkrivene su mnogobrojne crkve, javne građevine, kao i ostaci vodovoda i kanalizacije
  • Za ostatke ovog grada veruje se da odgovaraju istorijskoj Justinijani Primi, zadužbini cara Justinijana u mestu gde je rođen
  • Život u gradu trajao je veoma kratko, osamdeset godina, od 535. do 615. godine
  • Prva arheološka iskopavanja na ovom lokalitetu otpočela su 1912. godine i sa prekidima traju i danas

Galerija: