Česma Mehmed-paše

Česma Mehmed-paše Sokolovića podignuta je 1576/77. godine Predstavlja jedinu zadužbinu znamenitog turskog vezira u Beogradu Jedan je od rethih objekata koji je, prolazeći kroz različite promene, zadržao izvornu funkciju Veliki radovi na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji česme Mehmed paše Sokolovića izvedeni su 2017. godine

© Beogradska Tvrdjava

  • Česma Mehmed-paše Sokolovića podignuta je 1576/77. godine
  • Predstavlja jedinu zadužbinu znamenitog turskog vezira u Beogradu
  • Jedan je od rethih objekata koji je, prolazeći kroz različite promene, zadržao izvornu funkciju
  • Veliki radovi na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji česme Mehmed paše Sokolovića izvedeni su 2017. godine