Crkva Ružica

Crkva Ružica, posvećena prazniku rođenja Bogorodice, nalazi u severnoistočnom podgrađu Beogradske tvrđave, ispod Zindan-kapije. Podignuta je 1867. godine i prvobitno je trebalo da služi kao vojni hram. U tu svrhu adaptiran je austrijski barutni magacin iz 18. veka. Sam naziv crkve, Ružica, preuzet je od mnogo starijeg paganskog praznika Rozalije....

(cc)Nemezis/CC BY-SA 3.0

  • Crkva Ružica, posvećena prazniku rođenja Bogorodice, nalazi u severnoistočnom podgrađu Beogradske tvrđave, ispod Zindan-kapije.
  • Podignuta je 1867. godine i prvobitno je trebalo da služi kao vojni hram. U tu svrhu adaptiran je austrijski barutni magacin iz 18. veka.
  • Sam naziv crkve, Ružica, preuzet je od mnogo starijeg paganskog praznika Rozalije. Kako se pravoslavni praznik Svete Trojice vremenski poklapao sa antičkim Rozalijama, mnoge crkve koje su tokom srednjeg veka podizane u srpskim zemlјama u narodu su bile poznate pod imenom Ružica.
  • Crkva je teško stradala u vreme Prvog svetskog rata 1915. godine, a temelјno je obnovlјena 1925. godine, kada je dobila svoj sadašnji izgled.