Crkva Svetog Aleksandra Nevskog

Projekat za Crkvu Sv. Aleksandra Nevskog na Dorćolu izradila je Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji. Realizacija projekta započeta je 1912. godine, ali je septembra iste godine gradnja obustavljena usled rata. Drugi Balkanski rat (1913), a potom i Prvi svetski (1914–1918), sprečili su dalju izgradnju crkve, te su radovi...

(cc) Mister No/CC BY 3.0

  • Projekat za Crkvu Sv. Aleksandra Nevskog na Dorćolu izradila je Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji.
  • Realizacija projekta započeta je 1912. godine, ali je septembra iste godine gradnja obustavljena usled rata. Drugi Balkanski rat (1913), a potom i Prvi svetski (1914–1918), sprečili su dalju izgradnju crkve, te su radovi okončani tek između 1928. i 1929. godine.
  • Arhitektonsko rešenje Jelisavete Načić doživelo manje izmene u saradnji sa arhitektima Petrom J. Popovićem i Vasilijem Androsovim.
  • Crkva Svetog Aleksandra Nevskog je izvedena po ugledu na srpsko srednjovekovno crkveno graditeljstvo moravske škole. Mermerni iconostas crkvi je poklonio kralj Aleksandar Karađorđević 1930. godine.