Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije

Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije je rimokatolička župna crkva koja se nalazi na Velikom trgu u Zemunu. Kamen temeljac sadašnjeg crkvenog zdanja blagosloven je 1785. godine. Gradnja je potrajala punu deceniju i crkva je otvorena 1795. godine, a zabeleženo je i da ni 1811. godine toranj nije bio sasvim dovršen....

(cc)Nicolo /CC BY 3.0 RS

  • Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije je rimokatolička župna crkva koja se nalazi na Velikom trgu u Zemunu.
  • Kamen temeljac sadašnjeg crkvenog zdanja blagosloven je 1785. godine. Gradnja je potrajala punu deceniju i crkva je otvorena 1795. godine, a zabeleženo je i da ni 1811. godine toranj nije bio sasvim dovršen.
  • Danas je ova crkva središte duhovnog života lokalnih katolika i geografski najistočnija crkva Sremske biskupije.