Dom Mike Alasa

Kuća na Kosančićevom vencu br. 22 podignuta je 1910. godine za Mihila Petrovića, poznatijeg kao Mika Alas. Projektovao ju je znameniti srpski arhitekta Petar Bajalović. Mihailo Petrović Alas je jedno od najznačajnijih imena srpske matematike, pisac, inovator, ribolovac. U toku zidanja svoje kuće, Mika Alas je u znatnoj meri uticao...

(cc)Fred Romero/CC BY 2.0

  • Kuća na Kosančićevom vencu br. 22 podignuta je 1910. godine za Mihila Petrovića, poznatijeg kao Mika Alas.
  • Projektovao ju je znameniti srpski arhitekta Petar Bajalović.
  • Mihailo Petrović Alas je jedno od najznačajnijih imena srpske matematike, pisac, inovator, ribolovac.
  • U toku zidanja svoje kuće, Mika Alas je u znatnoj meri uticao na arhitektu Petra Bajalovića. Njegov način života i sklonosti odrazile su se na određena konstruktivna, prostorna i likovna rešenja kuće.
  • Kuća je važan i jedinstven predstavnik secesijskog stila u Srbiji. Takođe ima i elemente moravske škole, te predstavlja uspešnu simbiozu secesije i modernog srpsko-vizantijskog stila.