Donji grad

U vreme despota Stefana Lazarevića Donjogradski plato je bio uređen i predstavljao ekonomski, kulturni i duhovni centar despotovine Na Donjem gradu bilo je smešteno gradsko naselje sa kućama, crkvama, tržnicama… Danas se ovde nalaze crkva Ružica, kapela Svete Petke, kao i ostaci mitropolitskog dvora Za posetioce su otvoreni Kula Nebojša...

© Beogradska Tvrdjava

  • U vreme despota Stefana Lazarevića Donjogradski plato je bio uređen i predstavljao ekonomski, kulturni i duhovni centar despotovine
  • Na Donjem gradu bilo je smešteno gradsko naselje sa kućama, crkvama, tržnicama…
  • Danas se ovde nalaze crkva Ružica, kapela Svete Petke, kao i ostaci mitropolitskog dvora
  • Za posetioce su otvoreni Kula Nebojša i Veliki barutni magacin
  • Na Donjem gradu je i planetarijum, smešten u zgradi nekadašnjeg turskog kupatila