Dupljajska kolica

Dupljajska kolica su naziv izuzetnog arheološkog artefakta otktivenog početkom 20. veka u Banatu, na lokalitetu u blizini sela Dupljaja Na lokalitetu su otkrivena dvoja kolica od terakote i pripadaju dubovačkoj kulturi iz srednjeg bronzanog doba i stara su oko 3.500 godina

@gmv

  • Dupljajska kolica su naziv izuzetnog arheološkog artefakta otktivenog početkom 20. veka u Banatu, na lokalitetu u blizini sela Dupljaja
  • Na lokalitetu su otkrivena dvoja kolica od terakote i pripadaju dubovačkoj kulturi iz srednjeg bronzanog doba i stara su oko 3.500 godina

Galerija: